Nordic Relational Leadership

Vi er et netværk bestående af nordiske eksperter, forfattere, foredragsholdere og konsulenter, der har til fælles, at vi funderer vores arbejde på relationel ledelse. Netværket er stiftet i et samarbejde mellem organisationen ’Relasjonsledelse Norge’ og det danske ’Institut for Relationspsykologi’. Nordic Relational Leadership har til hensigt at styrke nordiske lederes viden om – og tilgang til relationel ledelse gennem artikler, konferencer og netværksmøder.
 

Relationel ledelse

Relationel ledelse handler om at lede ud fra en bevidsthed om, hvordan mennesker grundlæggende fungerer, udvikles og trives. Relationel ledelse funderer sig på et menneskesyn, hvor mennesket betragtes som relationelt, engageret og værdigt.

Institut for Relationspsykologi

Vi er et landsdækkende og privatejet psykolog- og konsulentfællesskab.
Instituttet arbejder ud fra en relationel tilgang til pædagogik, psykologi og ledelse.

Relasjonsledelse Norge

Relasjonsledelse Norge er et netværk af 9 selvstændige organisationskonsulenter, som alle deltager i markedsarbejdet. Netværket har forpligtende samhandlingsnormer og mødes til faste fagmøder og erfaringsudveksling.
© Copyright Nordic Relational Leadership